Kontakt

Kopalnia Granitu Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Kielcach, KRS: 0000463267
Kapitał zakładowy: 37 217 800,00 zł (opłacony w całości)
SAD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Siedziba Spółki:

Micigózd, ul. Częstochowska 6
26 – 065 Piekoszów – pokaż na mapie
tel. centrala (+48) 41 306 10 76
e-mail: zpmhochel@zpmhochel.pl
NIP: 9591952606, Regon: 260695176.

Siedziba Laboratorium:

Kopalnia Wapienia „CELINY” k/Chmielnika
Celiny 5, 26 – 020 Chmielnik – pokaż na mapie
tel. centrala (+48) 41 354 92 20

Godziny pracy:

             7.00 – 15.00

Zarząd i Dyrekcja:

Prezes Zarządu – Mariusz Hochel

Dyrektor ds. Sprzedaży – Paweł Żeleźniewicz
tel. kom. (+48) 603 546 697
e-mail: p.zelezniewicz@zpmhochel.pl

Dyrektor Zarządzający – Wojciech Sitarski
tel. kom. (+48) 781 811 138
e-mail: w.sitarski@zpmhochel.pl

Dział Kontroli Jakości:

Kierownik Działu Kontroli Jakości
Aneta Rusa
tel. kom. (+48) 661 330 987
e-mail: laboratorium@zpmhochel.pl

Napisz do nas, chętnie odpowiemy na pytania, oferty, czy współprace.

Kopalnia Celinach k. Chmielnika

    661 330 987

    zamowienia@zpmhochel.pl