O nas

Nasze Laboratorium jest jednostką organizacyjną działającą na terenie województwa Świętokrzyskiego.

Wieloletnie doświadczenie, kompleksowe wyposażenie w sprzęt badawczy  pozwalają na profesjonalną obsługę budów, piaskowni,  żwirowni i kopalń surowców mineralnych. Oznaczamy parametry fizyko-chemiczne takie jak np.: analiza sitowa, wskaźnik piaskowy, nośność  czy wskaźnik LA. Specjalizujemy się w badaniu kruszyw oraz mieszanek do podbudów. Posiadamy nowoczesną pracownie analiz chemicznych, gdzie prowadzimy badania na specjalistycznych sprzętach badawczych.

W naszym laboratorium możemy przygotować Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz etykiety wraz ze znakiem CE, poprzez wykonywanie badania produktu.